Course

CYCLING COURSE

Bike: 45 km

RUNNING COURSE

Run: 10,55 km